View Calendar
29/03/2022 09:00 - 14:00

8:00 - 8:55: - Guàrdia
9:50 - 10:50 - Biologia i Geologia 4tESOB (Aula 4tESOB): recerca informació sobre el gènere Homo. Realitzar un esquema sobre les diferents espècies del gènere homo. Poden buscar informació a Internet i han de crear una linea del temps entre tot el grup classe. Ha d’incloure totes les espècies, l’època i les seues principals característiques.

12:10 - 13:05 - Projecte Interdiscipinari 4tESO (Aula comuna 1). Assaig lliure del podcast entre companys. Cal que els alumnes del podcast comparteixen amb els altres les possibles preguntes que els facen.

13:05 - 14:00 - Biologia i Geologia 3rC (laboratori ciències). Realitzar un esquema, fent l’ús del PWP (està a l’aula virtual) sobre els primers dos punts.