View Calendar
09/02/2023 09:50 - 15:15

1ºC (9.50h)

Fer un esquema/resum de la unitat 3 per a repassar la part teòrica

2ºC (11.15)

WORKBOOK:

Pg 10 nº 3,4

Pg 11 nº 5,7,8, 9 i 10

12.10 GUÀRDIA

2ºA (13.05) que anoten els deures que han de tindre per al proper día però poden anar-se a casa. Families avisades 

WORKBOOK:

Pg 10 nº 3,4

Pg 11 nº 5,7,8, 9 i 10

4º OPTATIVA (14.20)

Poden anar-se a casa. Families avisades