View Calendar
21/10/2021 08:00 - 11:00

8:10-8:55 (GRECII) > fer traducció i sintaxi de les oracions de la fitxa.

8:55-9:50 (GREC I) > activitat 9 p.71 (el vocabulari es troba a les darreres pàgines del llibre)

9:50-10:45 (LLATÍ II) > traducció i sintaxi de les oracions amb participis de la fotocòpia.