View Calendar
28/10/2022 08:00 - 12:00

8'55 - 9'50 Grec 1 batx - Aula B4 > Tenien examen. Repassar traduccions.

9'50 - 10'45 Llatí 2 batx - Aula B1 > Acabar oracions traducció i anàlisi

11'20 - 12'10 Llatí 1 batx - Aula B1 > Tenien examen. Repassar traduccions.