View Calendar
16/03/2022 09:50 - 14:00

De 9:50 a 14:00 alumnat 1FPB

Si es queden en el centre, tasques per a realitzar (l'alumnat ja és sabedor de les tasques) NO necessiten telèfon:

MMSCI

Pàgina 208, exercici 1

Resum del punt 2 del tema.

EEE

Tema 7, realitzar un esquema dels "pasos de fabricación de un PCB" (punt 1.3 del llibre)