View Calendar
26/11/2021 Tot el dia

8:00-8:55 h.: Taller de reforç de Castellà en aula 4t A.

8:55-9:50 h.: Castellà en aula 4t A. Feina: fer activitats 1-3 de la pàg. 111. Qui no haja fet l'assaig de la pàg. 117 que el faça.

9:50-10:45 h.: Castellà en aula 1r bat C. Feina: fer activitats del mester de clerecía de les pàgines 114-117.

12:10-13:05 h.: Lit. universal en aula info 2. Feina: poden avançar la lectura i el qüestionari de Edipo rey.