View Calendar
30/09/2022 09:00 - 10:00

Andrea Guevara

8:55 - 9:50 PDC (A1)

Llegir els textos de la pàgina 16 i fer les activitats 1 i 2.