View Calendar
11/01/2022 Tot el dia

8:00-8:55 2n ESO E: Avisats per Itaca per a entrar més tard.

8:55-9:50 Guàrdia

11:15-12:10 Anglès Oral 3  (Aula 3r ESO B)

13:05-14:00 1er ESO D: Avisats per Itaca per anar-se'n a casa.