View Calendar
12/01/2022 Tot el dia

8:00-8:55 2n ESO C (codocent)

9:50-10:45 2n ESO E: Codocència amb Laura Llusar. Grammar p. 49 and exercises 6-9.

11:15-12:10 Tutoria

13:05-14:00 1r ESO D: Avisats per Itaca per anar-se'n a casa.