View Calendar
03/02/2023 12:00 - 13:00

Absència d’Israel Rodríguez en la classe de música de 2n B ESO a les 12.10 h del divendres 3 de febrer. Reunió amb INSPECCIÓ EDUCATIVA.

Que estiguen, si és possible en la seua Aula i no en la de música. Han de fer la feina de classificació d’intervals musicals I/o poden planificar la presentació del seu instrument musical buscant informació al llibre de text.